Byggbeskrivningar //
 
Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer och ladda ner byggbeskrivningar.

Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä, www.byggbeskrivningar.se


Föreningen Sveriges Skogsindustrier garanterar inte att byggnadsbeskrivningarna på denna webbplats är fria från fel eller brister. Användning av byggnadsbeskrivningarna som erhålls från webbplatsen sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Föreningen Sveriges Skogsindustrier inte för några direkta eller indirekta förluster som kan uppkomma i samband med användande av byggnadsbeskrivningarna. Rättigheterna till innehållet på denna byggbeskrivning tillkommer Föreningen Sveriges Skogsindustrier. Innehållet skyddas enligt upphovsrättslagen. Kopiering av innehållet är förbjudet.
© Föreningen Sveriges Skogsindustrier 2013

BYGGAUTE.NU PRODUCERAS OCH DRIVS AV SVENSKA TRÄSKYDDSFÖRENINGEN