Rätt virke på rätt plats

Klicka på NTR-märkningarna för information om var du använder respektive träskyddsklass.
Färgkod: Vit
Trä i varaktig kontakt med mark och sötvatten eller i konstruktioner som är svåra att byta ut.
Färgkod: Gul
Trä ovan mark som är utsatt för väder och vind, t ex vanligt trallvirke.
Färgkod: Orange
Endast för panel för utomhusbruk, vindskivor, vattbrädor, tegelläkt och spikläkt av gran.
Tryckimpregnerat/Rätt virke på rätt plats:
I bilden ovan ser du var tryckimpregnerat virke i de olika NTR-klasserna ska användas. 

Klicka på symbolerna mer information var du använder impregnerat virke på bästa sätt. T ex så ska träskyddsklass NTR A användas vid kontakt med mark och vatten, NTR AB för trallbrädor ovan mark och NTR Gran till vindskivor, takläkt och panel. Impregnering enligt NTR Gran ger en betydligt bättre hållbarhet och längre livslängd för trä som är speciellt utsatta för väder och vind. Just vindskivor och knutbräder är exempel på detta. 

När det gäller takläkt så rekommenderas tryckimpregnerad läkt i träskyddsklass NTR Gran främst vid läggning av plåttak då plåten genererar omfattande kondensbildning och fukt som droppar ner på läkt och underlagstak. Detta kan medföra att läkten ruttnar tidigare än normalt. Även vid läggning av tegel- och betongpannor är det bra med tryckimpregnerad läkt för längre livslängd. Se vår film om just detta här på Byggaute.nu/filmer.

Du kan även behandla tryckimpregnerat virke av träskyddsklass NTR med t ex träolja för att få en snygg yta och få bättre motståndskraft mot slitage och nederbörd. Du kan även behandla genom att tvätta ditt tralldäck, altan eller brygga efter vintern.

Vill du måla tryckimpregnerat trä är det viktigaste att har torkat tillräckligt innan målningsarbetet startar. Ett impregnerat virke kan ytbehandlas på precis samma sätt som vanligt trä. Både täckande och laserande färger går att använda.
Behandling och målning av impregnerat trä är dock inte nödvändigt för livslängden men kan ge t.ex. en altan, tralldäck eller ett staket, som är utsatta för väder och vind en snyggare och motståndskraftigare yta. Glöm inte att om du ska bygga utomhus och inte har ett tekniskt skydd som t ex tak mot regn och snö så bör du välja svenskt NTR-klassat tryckimpregnerat virke mot röta för bästa säkerhet och hållbarhet.

Impregnerat trä är virke som genom en övertrycksprocess pressar in impregneringsvätska, företrädesvis innehållande kopparsalter, genom virkets splintved. Detta för att motverka röta som uppkommer när virke används utomhus i fuktiga miljöer. Det är kopparn som ger träet dess gröna färg och idag används enbart träskyddsmedel godkända av Kemikalieinspektionen enligt EU:s biocidförordning. 

Allt virke som produceras i Norden hanteras också enligt Nordiska Träskyddsrådets (NTR:s) regler, ett impregnerat ntr virke innebär att virket har en effektiv funktion och provning i fält i minst fem år. Själva impregneringen av virket görs alltid i en sluten och process för att inte spill ska komma ut till omgivningen. I Sverige är det bara impregnerad furu som används. Gran impregneras för vissa exportmarknader och till exempelvis panel, vindskivor och läkt.

Metoder:
Vakuumimpregnering utförs i tryckkärl under högt tryck, torrt virke placeras i ett liggande tryckkärl som tillsluts. Luften sugs ur kärlet och det porösa virket, varefter man tillsätter impregneringsvätskan under vakuum. Vid korrekt utförd tryckimpregnering trycks impregneringsvätskan in till kärnveden, vilket ger ett gott skydd mot röta.

Miljö:
Impregnering som görs av företag anslutna till Nordiska Träskyddsrådets, NTR, kvalitetssystem sker med träskyddsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen i enlighet med EUs Biocidförordning. All impregnering av trä som har träskyddsklass NTR sker i en sluten och invallad process vilket betyder att ingen impregneringsvätska kan komma ut i omgivningarna.

När virket har tjänat ut ska det lämnas in på särskild plats på kommunens återvinningsstation där det används för energiåtervinning.