Att välja trä

Här hittar du all information du behöver för att välja rätt trä till ditt utomhusprojekt.

Vanliga frågor

När du bygger med beständighetsklassat trä

Varför behövs beständigt trä?

Om trä utsätts för fukt under lång tid så ruttnar det. Därför behöver alla konstruktioner utomhus, t ex altaner, trappor och bryggor ha ett fullgott och garanterat rötskydd. Det är endast industriellt tryckimpregnerat virke med godkända träskyddsmedel (NTR-märkt virke) som ger ett heltäckande skydd.

Det finns andra alternativ till NTR-trä på marknaden. Vad är för- och nackdelar med det?

NTR är ett kvalitetssystem som är oberoende av vilken träförädlingsmetod som väljs. NTR är öppet för alla modifierade träprodukter och processer.
NTR ger konsumenten trygghet och säkerhet vid val av träprodukter med förbättrade livslängd och är även bevisligen den produkt som har minst miljöpåverkan sett över hela livscykeln. Viktigt att tänka på är att det enbart är NTR-virke producerat av medlemmar i Svenska Träskyddsföreningen som ger 20 års rötskyddsgaranti.

Kan det inte fungera med vanligt obehandlat trä och träolja?

Träolja påstruket med pensel ger bara ett ytligt och kortvarigt skydd eftersom det inte förmår att tränga in i virket.

Vad betyder de olika NTR-klasserna?

Det finns flera olika träskyddsklasser och de vanligaste i bygghandeln är NTR A och NTR AB. Det är de som ska användas till t ex altanbygge, bryggor och trall. Vid kontakt med mark eller vatten eller konstruktioner svåra att byta ut så är det träskyddsklass NTR A som ska användas. Tunnare dimensioner s k trallbrädor har träskyddsklass NTR AB och ska användas ovan mark.

Måste NTR-klassat virke underhållas?

Nej. NTR-virke är en garanti för långvarig beständighet och skydd mot röta i minst 20 år. Virket grånar/bleknar dock med åren så vill man ha en fräsch och snygg yta kan man tvätta och/eller bestryka det med träolja. Det motverkar även ev sprickbildning vid utsatta lägen.

Hur vet man att det är rätt impregnerat?

Är virket märkt med NTR och någon träskyddsklass så är virket impregnerat med godkänt träskyddsmedel ur miljö- och rötskyddssynpunkt samt har genomgått en kontrollerad och rätt utförd impregneringsprocess.

Vad ska man använda för spikar eller skruvar?

Idag används mestadels skruv men även kamspik förekommer. Generellt kan sägas att alla fästdon och beslag utomhus och i kontakt med impregnerat trä bör vara rostfria eller varmgalvaniserade. Varaktigheten ska vara minst lika lång som virket, alltså minst 25-30 år.

Vad gör man med spill som kapbitar och spån?

Avfall från impregnerat trä ska hanteras enligt din kommuns anvisningar. Vanligtvis ska det lämnas på återvinningscentralen.

Kan man måla NTR-trä?

Ja. NTR-virke kan målas precis som vanligt obehandlat trä. Det är dock viktigt att det måste vara ordentligt torrt. Ytfuktkvoten får vara högst 16% vid målningstillfället. Både täckande färg och lasyrfärg kan användas. Om träet är smutsigt eller missfärgat så tvätta med såpa eller trärengöring först.

Rätt virke på rätt plats

Klicka på NTR-märkningarna för information om var du använder respektive träskyddsklass.
Färgkod: Vit
Trä i varaktig kontakt med mark och sötvatten eller i konstruktioner som är svåra att byta ut.
Färgkod: Gul
Trä ovan mark som är utsatt för väder och vind, t ex vanligt trallvirke.
Färgkod: Orange
Endast för panel för utomhusbruk, vindskivor, vattbrädor, tegelläkt och spikläkt av gran.

20 års rötskyddsgaranti

mot röta!

Träskyddsklassat NTR-trä är svårslaget när det gäller skydd mot röta – och konsumenter har en rötskyddsgaranti på 20 år.

Så funkar garantin
Rötskyddsgarantin gäller i 20 år från att du köpt in virket, och om oturen är framme och du trots allt skulle drabbas av en rötskada kan du få nytt virke som ersättning upp till ett värde av 100 000 kronor. En trall, till exempel, ska fungera som en trall i minst två decennier.

Garantin omfattar träskyddsklasserna NTR A och NTR AB, och gäller konsumenter.
Virket ska ha en fysisk NTR-märkning, men även om den fallit bort gäller garantin.

Du behöver dock kunna visa upp en garantisedel med återförsäljarstämpel och kvitto eller faktura. När du köper virket ska säljaren upplysa kunden om att spara alla köpehandlingar. En eventuell reklamation sker via bygghandeln, till det impregneringsföretag som har producerat virket.
Läs mer på www.traskydd.com

Dimensionsfördelning

45x22
70x22
95x22
120x22
145x22
70x28
95x28
120x28
145x28
70x34
95x34
120x34
145x34
45x45
70x45
95x45
120x45
Dimensioner som normalt tryckimpregneras i klass NTR AB:
• Tjocklekar 38 mm och tunnare
• Tjocklek max 45 mm i bredd max 120 mm
• Måtten kan skilja beroende på om virket är hyvlat eller ej
145x45
170x45
195x45
220x45
70x70
95x70
145x70
170x70
195x70
220x70
95x95
145x95
195x95
120x120
145x145
195x200
Övriga dimensioner skall vara tryckimpregnerade i klass NTR A.

För svenskt bygghandelssortiment innebär det i praktiken att 45×145 mm och grövre dimensioner samt likaledes övriga dimensioner 63×63 mm och grövre, alltid skall tryckimpregneras i klass NTR A.

Måtten kan skilja beroende på om virket är hyvlat eller ej.
Behandlings metod
Närproducerat
Skydd mot röta I MARK
Skydd mot röta OVAN MARK
Oberoende kvalitets och beständighets kontroll
Mekaniska egenskaper, hållfasthet jämfört med obehandlad virke
Färg; färg-beständighet utomhus
Avfall
Målbarhet
Korrosivitet
Underhåll
Impregnerat NTR A
Impregnerat NTR AB
Värmebehandlat trä
Furukärna
(kan innehålla 5% splintved)
Lärk
(kärnved)
"Hardwood”*
Modifierat trä (acetylerat och furfurylerat)
Kiselbehandlat trä
Ja
Ja
Kan vara;
kontrollera ursprung
Ja
Kan vara;
kontrollera ursprung
Nej
Nej
Ja
Impregnering
Impregnering
Värmebehandling
Obehandlat
Obehandlat
Obehandlat
Kemisk modifiering
Impregnering eller applicering med borste av kunden
Mer än 20 år
Rekommenderas ej
Rekommenderas ej
Rekommenderas ej
Rekommenderas ej
Varierar kraftigt, för beständiga träslag kan vara mer än 15 år
> 20 år men kan bero på upptagning. Fråga tillverkaren.
Rekommenderas ej
Mer än 25 år
Mer än 20 år
> 10 år eller 10-12 år
> 10 år eller 10-12 år
> 10 år eller 10-12 år
Varierar kraftigt, för beständiga träslag kan vara mer än 15 år
> 20 år
Varierar kraftigt pga. applicering och träslag
Ja
Ja
Kan vara; fråga tillverkaren
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Samma
Samma
Sämre böjhållfasthet och sprödare

Tänk på att:
‐förborra för fästelement nära virkets ända
Samma
Samma

Tänk på att:
-det slår sig lättare
-det är svårare att bearbeta
Kan vara svårbearbetat

Tänk på att:
‐det kan slå sig lättare
‐förborra för fästdon
Kan vara svårbearbetat

Tänk på att:
‐det kan slå sig lättare
‐förborra för fästdon
Samma

Tänk på att:
‐det är svårare att bearbeta
Grönt;
grånar inom 1-3 år

Finns även i brunt; grånar inom 1-2 år
Grönt;
grånar inom 1-3 år

Finns även i brunt; grånar inom 1-2 år
Ljust till mörkt brunt;
grånar inom 8-12 månader
Brunt;
grånar inom 2 år
Ljust med ibland rödaktig ton;
grånar inom 2 år
Ljus till rödbrun men med stora variationer;
grånar inom 1‐2år
Ljus (acetylerat) eller brun (furfurylerat);
grånar med tiden
Ljusare (vitaktig) färg i jämförelse med ursprungliga färgen men grånar med tiden
Lämnas till kommunens återvinningscentral för energiåtervinning. Sorteras som tryckimpregnerat på grund av att gammalt virke fortfarande lämnas inför återvinning.
Lämnas till kommunens återvinningscentral för energiåtervinning. Sorteras som rent trä.
Samtliga trämaterial kan normalt laseras, lackas eller målas på samma sätt som obehandlat trä, men följ färgleverantörens anvisningar. Observera: Furfurylerat och kiselbehandlat trä kan vara svårare att måla pga. vattenavvisande yta.
För fästelement rekommenderas rostfritt stål eller varmgalvaniserat stål.
Regelbunden rengöring från alger och smuts. Byt skadade delar direkt. Allt virke utomhus som inte är målat kräver regelbunden behandling med träolja eller kisel för kiselbehandlat virke att hållas fräscht och bibehålla ursprunglig färg så länge som möjligt. Detta gäller även för virke som är ”brunimpregnerat”.

Miljöpåverkan

Det finns stora klimatvinster i att tänka till – även när man bygger ute!
NTR (Beständighets- klass NTR AB)
ursprung Sverige
=143 mil bilkörning
IPÉ (Sydamerikanskt träslag, hardwood)
ursprung Brasiien
=221 mil bilkörning
Betong
ursprung Sverige
=352 mil bilkörning
Sibirisk lärk
ursprung Sibirien
=343 mil bilkörning
Träkomposit,
ursprung Tyskland
=1080 mil bilkörning
Träkomposit,
ursprung Kina
=1556 mil bilkörning

Är tryckimpregnerat trä en hälsobov?

Råd&Rön och Kemikalieinspektionen slår hål på myten om att tryckimpregnerat trä skulle innehålla gifter som är farliga för hälsan.

‍Många oroar sig för att virket kan ha negativa effekter på hälsan. Men det stämmer inte, något som även Råd&Rön, en oberoende tidning som ges ut av Sveriges konsumenter, konstaterar i en artikel.

Läs hela artikeln här

Svenska
Träskyddsföreningen

Box 22307
SE-104 22 Stockholm, Sverige