Är tryckimpregnerat trä en hälsobov?

Råd&Rön och Kemikalieinspektionen slår hål på myten om att tryckimpregnerat trä skulle innehålla gifter som är farliga för hälsan.

Många väljer tryckimpregnerat virke till allt från nya altandäck till sandlådor – men vissa oroar sig för att virket kan ha negativa effekter på hälsan. Men det stämmer inte, något som även Råd&Rön, en oberoende tidning som ges ut av Sveriges konsumenter, konstaterar i en artikel.

”Till en altan, som utsätts för väder och vind, är tryckimpregnerat det bästa alternativet.”

– Vi kan inte se att det har några direkta hälsorisker. Men tryckimpregnerat har en historia: Förr innehöll det ofta arsenik och krom, som är giftigt och därför hade en helt annan problematik än dagens produkter. Då hade tryckimpregnerat virke ett förtjänat dåligt rykte. Men idag är till exempel arsenik förbjudet i träskyddsmedel, så impregnerat virke är inte längre samma produkt som det var, säger Johan Helgesson på Kemikalieinspektionen till Råd&Rön.

Virket som vi köper idag är i stället tryckimpregnerat med kopparsalter, samma ämnen som finns i till exempel färger för algbekämpning. Koppar finns i allt från vattenledningar till tak, och den lilla mängd som finns i impregneringen innebär inte någon direkt fara för vare sig människor eller naturen.

Urlakningen av koppar är dock i sig en belastning för naturen, vilket gör att Kemikalieinspektionen inte rekommenderar att använda tryckimpregnerat när det inte behövs. Till en sandlåda somkanske bara behöver hålla några år kan det räcka med obehandlat virke. Till en altan, som utsätts för väder och vind, är däremot tryckimpregnerat det bästa alternativet.

Råd&Rön påminner samtidigt om att urlakningen av koppar från tryckimpregnerat virke är mycket begränsad. Det handlar om 5–15 procent under en livstid mellan 20 och 40 år.

– Impregneringen är ju tänkt att stanna kvar i träet för att man vill behålla rötskyddet, säger Fredrik Westin, generalsekreterare för Nordiska Träskyddsrådet (NTR).