Hållbarhet för generationer.
Välj tryggt virke.

Byggaute-guiden

Allt du behöver veta när du bygger ute!

Välj rätt trä

Till ditt utomhusprojekt

Tryckimpregnerat
NTR-certifierat virke

-ett klokt miljöval

byggbeskrivningar

Med våra byggbeskrivningar får du tips, förslag och idéer på hur du själv bygger altan, brygga, carport, staket och plank eller t ex en bod till trädgårdsredskapen. Ladda ner byggbeskrivningarna gratis. I våra byggbeskrivningar finns även specifikationer på material och hur du kan beräkna materialåtgång och virkesåtgång.

Beräkna din materialåtgång här...

Vanliga frågor

När du bygger med beständinghetsklassat trä

1
Varför behövs träskydd?
2
Kan det inte fungera med vanligt obehandlat trä och träolja?
3
Det finns alternativ till tryckimpregnerat trä på marknaden. Vad är för- och nackdelar med dessa?
4
Vad betyder de olika NTR-klasserna?
5
Hur vet man att träprodukten är rätt impregnerad?
6
Vilka spikar eller skruvar ska användas?
7
Måste NTR-impregnerat trä underhållas?
8
Kan NTR-impregnerat trä målas?
9
Vad gör man med spill som kapbitar och spån?
10
Hur fungerar Rötskyddsgarantin?
11
Hur påverkas miljön av impregnerat trä?
12
Är det inte mer miljövänligt att använda produkter som inte använder kemikalier? Exempelvis plastprodukter?
13
Måste jag alltid använda impregnerat trä – för tex en blomsterställning eller en sandlåda?
14
Är inte moderna kompositmaterial bättre än impregnerat trä?
15
Varför är impregnerat trä ofta klassat som farligt avfall
16
Vad händer vid långvarig direktkontakt med impregnerade träprodukter? Kan mina barn skadas?
17
Vad innehåller impregnerat trä?
18
Renovera lekpark i samfälligheten?