Förberedande arbete

Bygglov

2019 försvann kravet på att söka bygglov för altan – så länge din planerade uteplats uppfyller vissa kriterier.

Från och med 1 juli 2019 behöver du inte längre ansöka om bygglov när du vill bygga en ny altan i anslutning till din villa, så länge huset eller området där du bor inte är särskilt värdefullt ur ett historiskt, konstnärligt eller miljömässigt perspektiv. Det här gäller dock bara om altanen:

  • byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
  • inte är högre än 1,8 meter
  • placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen

För en sådan här altan behöver du inte heller följa bestämmelserna i den detaljplan som gäller för området. Även när din planerade altan ligger närmare än 4,5 meter från grannens tomt kan du slippa ansöka om bygglov, så länge du fått skriftligt godkännande från grannen. Också i andra fall där du inte riktigt uppfyller kriterierna kan det gå bra att bygga utan bygglov – men kolla alltid med kommunen vad som gäller där just du bor. På boverket.se kan du hitta mer information om reglerna kring bygglov för altaner.

Underarbete

Har du bestämt dig för att bygga en uteplats? Kom då ihåg det viktiga för- och underarbetet, innan du sätter igång på allvar.

1

Fundera på var din altan ska placeras i förhållande till huset. Vill du ha morgonsol, middagssol eller kvällssol? Blir det enkelt att ta sig ut på altanen inifrån huset? Ibland är det självklart vilket alternativ som är bäst – men ibland kan man ha flera valmöjligheter.

2

När du bestämt var altanen ska ligga, mät ut platsen och markera med stolpar och snören.

3

Plinthål i grus skall vara 500–600 mm djupa. Gräv tills du når fast underlag. All matjord ska bort. Är marken lerig och tjälskjutande måste betongplintarna ännu längre ner i marken. Då gräver du först ett djupt hål och gjuter en liten bottenplatta av betong. Tryck fast en bit armeringsjärn i mitten.

4

Om du väljer att gjuta egna plintar, var då noga med att rikta och staga upp plintarna ordentligt. Använd gjutform av papp med diameter 150 mm i hålet och fyll tillbaka jorden runtom. Därefter fylls pappröret med betong och stolpskor eller plattjärnsbeslag gjuts fast.

5

Om du inte vill gjuta själv kan du använda färdiggjutna betongplintar. Golvbjälklaget kan också ligga direkt på en grusbädd eller markplattor om du bygger i marknivå.