Livslängd och tekniska egenskaper

Tänk på detta när Du ska köpa trä för användning utomhus!
Information om livslängd och tekniska egenskaper av särskild betydelse
Källa: SLU, Skogens Biomaterial & Teknologi Svenska Träskyddsinstitutet

Ladda ner pdf
Behandlings metod
Närproducerat
Skydd mot röta I MARK
Skydd mot röta OVAN MARK
Oberoende kvalitets och beständighets kontroll
Mekaniska egenskaper, hållfasthet jämfört med obehandlad virke
Färg; färg-beständighet utomhus
Avfall
Målbarhet
Korrosivitet
Underhåll
Impregnerat NTR A
Impregnerat NTR AB
Värmebehandlat trä
Furukärna
(kan innehålla 5% splintved)
Lärk
(kärnved)
"Hardwood”*
Modifierat trä (acetylerat och furfurylerat)
Kiselbehandlat trä
Ja
Ja
Kan vara;
kontrollera ursprung
Ja
Kan vara;
kontrollera ursprung
Nej
Nej
Ja
Impregnering
Impregnering
Värmebehandling
Obehandlat
Obehandlat
Obehandlat
Kemisk modifiering
Impregnering eller applicering med borste av kunden
Mer än 20 år
Rekommenderas ej
Rekommenderas ej
Rekommenderas ej
Rekommenderas ej
Varierar kraftigt, för beständiga träslag kan vara mer än 15 år
> 20 år men kan bero på upptagning. Fråga tillverkaren.
Rekommenderas ej
Mer än 25 år
Mer än 20 år
> 10 år eller 10-12 år
> 10 år eller 10-12 år
> 10 år eller 10-12 år
Varierar kraftigt, för beständiga träslag kan vara mer än 15 år
> 20 år
Varierar kraftigt pga. applicering och träslag
Ja
Ja
Kan vara; fråga tillverkaren
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Samma
Samma
Sämre böjhållfasthet och sprödare

Tänk på att:
‐förborra för fästelement nära virkets ända
Samma
Samma

Tänk på att:
-det slår sig lättare
-det är svårare att bearbeta
Kan vara svårbearbetat

Tänk på att:
‐det kan slå sig lättare
‐förborra för fästdon
Kan vara svårbearbetat

Tänk på att:
‐det kan slå sig lättare
‐förborra för fästdon
Samma

Tänk på att:
‐det är svårare att bearbeta
Grönt;
grånar inom 1-3 år

Finns även i brunt; grånar inom 1-2 år
Grönt;
grånar inom 1-3 år

Finns även i brunt; grånar inom 1-2 år
Ljust till mörkt brunt;
grånar inom 8-12 månader
Brunt;
grånar inom 2 år
Ljust med ibland rödaktig ton;
grånar inom 2 år
Ljus till rödbrun men med stora variationer;
grånar inom 1‐2år
Ljus (acetylerat) eller brun (furfurylerat);
grånar med tiden
Ljusare (vitaktig) färg i jämförelse med ursprungliga färgen men grånar med tiden
Lämnas till kommunens återvinningscentral för energiåtervinning. Sorteras som tryckimpregnerat på grund av att gammalt virke fortfarande lämnas inför återvinning.
Lämnas till kommunens återvinningscentral för energiåtervinning. Sorteras som rent trä.
Samtliga trämaterial kan normalt laseras, lackas eller målas på samma sätt som obehandlat trä, men följ färgleverantörens anvisningar. Observera: Furfurylerat och kiselbehandlat trä kan vara svårare att måla pga. vattenavvisande yta.
För fästelement rekommenderas rostfritt stål eller varmgalvaniserat stål.
Regelbunden rengöring från alger och smuts. Byt skadade delar direkt. Allt virke utomhus som inte är målat kräver regelbunden behandling med träolja eller kisel för kiselbehandlat virke att hållas fräscht och bibehålla ursprunglig färg så länge som möjligt. Detta gäller även för virke som är ”brunimpregnerat”.