Att välja trä

Trä är ett av våra mest omtyckta byggmaterial och används allt mer till följd av sina utmärka miljöegenskaper. Trä är vanligt förekommande i olika utomhuskonstruktioner som trädäck, trappor, staket, bryggor, tillgänglighetsramper med mera.

I byggvaruhandeln finns det en uppsjö av produkter av trä- och träbaserade material som mer eller mindre betraktas som beständiga. Att välja material till ditt byggprojekt är viktigt men det är även väsentligt att konstruktionen utformas korrekt för att undvika rötskador och möjliggöra lång hållbarhet.

Samverkan mellan konstruktionens utformning, materialval och underhåll spelar en avgörande roll för byggets funktion och brukstid. Med rätt val av virke, rätt konstruktion och rätt underhåll kan din träkonstruktion hålla i generationer. Med på köpet får du ett material med mycket goda miljöegenskaper.

För villa- och fritidshusägare, bostadsföretag som kommuner med flera inom den offentliga sektorn, är trä- och träbaserade material vanligt och ofta bästa val av konstruktionsmaterial för huskompletteringar som trädäck, altaner, trappor, staket, bullerskärmar, bryggor med mera. Dessa konstruktioner är ofta marknära och/eller mer eller mindre hårt exponerade för väder och vind och därmed utsatta för risken att angripas av biologiska skadegörare, framför allt rötsvampar.