Val av beständigt trä

I dag finns en icke tidigare skådad mångfald av trä- och träbaserade material som betraktas som beständiga på marknaden, till exempel tryckimpregnerat trä, modifierat trä som Accoya, Kebony och värmebehandlat trä (TMT – Termiskt Modifierat Trä), samt trä med olika naturlig beständighet som kärnved av furu, lärk och tropiska träslag.

För många är förväntad brukstid / pris sannolikt det som väger tyngst när det gäller valet av material. Om du har blygsamma krav på brukstiden, det vill säga lite drygt fem år, så behöver du inte lägga ned så mycket tankemöda på val av material, och särskilda överväganden beträffande träskyddet är inte nödvändiga.

Ju högre krav du har, desto viktigare är det att du tar hänsyn till såväl den konstruktionstekniska utformningen som materialets egenskaper från beständighetssynpunkt.

I dag är tryckimpregnerat trä utan tvekan det mest kostnadseffektiva materialvalet och därtill kan uppvisa en starkt miljöprofil, men även här gäller det att se upp och kontrollera att det du använder är NTR-klassificerat. Träskyddsklass A för användning i markkontakt och träskyddsklass AB för användning ovan mark.