Rätt virke på rätt plats

Klicka på NTR-märkningarna för information om var du använder respektive träskyddsklass.
Färgkod: Vit
Trä i varaktig kontakt med mark eller i konstruktioner som är svåra att byta ut.
Färgkod: Gul
Trä ovan mark som är utsatt för väder och vind, t ex vanligt trallvirke.
Färgkod: Orange
Endast för panel för utomhusbruk, vindskivor, vattbrädor, tegelläkt och spikläkt av gran.

Tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat/Rätt virke på rätt plats:

I bilden ovan ser du var tryckimpregnerat virke i de olika NTR-klasserna ska användas.

Klicka på symbolerna mer information var du använder impregnerat virke på bästa sätt. T ex så ska träskyddsklass NTR A användas vid kontakt med mark och vatten, NTR AB för trallbrädor ovan mark och NTR Gran till vindskivor, takläkt och panel. Impregnering enligt NTR Gran ger en betydligt bättre hållbarhet och längre livslängd för trä som är speciellt utsatta för väder och vind. Just vindskivor och knutbräder är exempel på detta.

När det gäller takläkt så rekommenderas tryckimpregnerad läkt i träskyddsklass NTR Gran främst vid läggning av plåttak då plåten genererar omfattande kondensbildning och fukt som droppar ner på läkt och underlagstak. Detta kan medföra att läkten ruttnar tidigare än normalt. Även vid läggning av tegel- och betongpannor är det bra med tryckimpregnerad läkt för längre livslängd. Se vår film om just detta här på Byggaute.nu/filmer.

Du kan även behandla tryckimpregnerat virke av träskyddsklass NTR med t ex träolja för att få en snygg yta och få bättre motståndskraft mot slitage och nederbörd. Du kan även behandla genom att tvätta ditt tralldäck, altan eller brygga efter vintern.

De olika träskyddsklasserna NTR A och NTR AB finns normalt bara att köpa i vissa förutbestämda dimensioner. Det är för att underlätta både för handeln och för den som bygger att välja rätt träskyddsklass.

Klenare dimensioner upp till 38 mm tjocklek samt med 45 mm tjocklek och 125 mm bredd används huvudsakligen ovan mark och produceras till NTR AB. Grövre dimensioner används i kontakt med mark eller sötvatten eller i kritiska konstruktioner, där NTR A behövs. Se tabell 15.