Här hittar du byggbeskrivning för jakttorn, en användbar konstruktion under jakttider. Det är en till synes simpel byggnad som har använts av jägare i många år och är inte en helt ovanlig syn i skogen, speciellt under hösten när älgjakten börjar. Byggbeskrivning, ritning och materialspecifikation är förstås gratis att ladda ned och ger dig grundlig information om vad som behövs, hur mycket och vad du borde ha i åtanke när du bygger ditt jakttorn. Du bör fråga markägaren om lov innan du påbörjar bygget och du behöver även tillåtelse för att göra skjutgator om du planerar att ha sådana. Utöver marken den skall stå på så ska man även ha koll på omgivningen innan man bestämmer sig för var man ska bygga jakttornet. Bygglov är inget du behöver oroa dig för, du är fri att bygga ditt jakttorn så länge du har tillåtelse i avtalet mellan jägare och markägare. Hoppas du har glädje av byggbeskrivningen för jaktorn.